werkgebieden

Onderstaande lijst geeft een indruk van de werkgebieden waarop kijk op kwaliteit u van dienst kan zijn:

Kwaliteitsmanagement:

·context / stakeholder / risico / kansen analyse
·klachtenbehandeling
·leveranciersbeoordeling
·interne en externe audits
·doelstellingen
·corrigerende maatregelen / verbetering
·etc.

Milieumanagement:
·context / stakeholder / risico / kansen analyse
·wet– en regelgeving
·milieu aspecten en milieu effecten
·meet– en regelsystemen
·vergunningen
·etc.

Arbeidsveiligheid:
·wet– en regelgeving
·risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
·bedrijfsnoodplannen / bedrijfshulpverlening
·verzuim– en ongevallenbeheersing
·VeiligheidsChecklist Aannemers (VCA)
·etc.

Certificering:
kijk op kwaliteit neemt u graag de organisatie en begeleiding van de certificering van uw systeem volgens ISO 9001, ISO 14001 en/of VCA uit handen.

Optimalisatie van processen en procedures:
Laat uw bestaande processen en procedures door kijk op kwaliteiteens kritisch onder de loep nemen. Dit kan verrassende resultaten opleveren!

U stelt de vragen. kijk op kwaliteit heeft de antwoorden.