Hoe presteren uw leveranciers?

In het dagelijks leven zijn we kritisch op wat we kopen en op de diensten waarvoor we moeten betalen. De consumentenbond is niet voor niets ooit in het leven geroepen. Internet wordt steeds vaker geraadpleegd, voordat men een grote aankoop gaat doen. Wordt het artikel niet goed beoordeelt, dan wordt er naar een beter alternatief gezocht. Logisch toch?

 

Zijn bedrijven ook zo kritisch als het gaat om hun leveranciers? Tenslotte kan de klant worden benadeeld, als een leverancier niet goed presteert. De klant kijkt ùw bedrijf er echter op aan, niet uw leverancier! Slechte leveranciers kunnen uw bedrijfsnaam dus zeker schaden.

 

Problemen of foute leveringen worden meestal wel besproken met leveranciers en ook wel opgelost. Vaak blijft het daarbij. Het is niet echter voor niets dat ISO 9001 gecertificeerde bedrijven hun leveranciers moeten beoordelen. Dit gaat iets verder dan eenmalig een probleem oplossen. Dat zouden echter niet alleen gecertificeerde bedrijven moeten doen, maar álle bedrijven.

 

Wat houdt een goede leveranciersbeoordeling nu eigenlijk in. Het begint natuurlijk met het vastleggen van het probleem en hoe de leverancier het heeft opgelost. Een simpel A4-tje met alle gegevens volstaat. Verzamel deze registraties per leverancier en analyseer periodiek (bv. eens per half jaar)hoe de leveranciers hebben gepresteerd. Wanneer blijkt dat een leverancier meermalen slecht heeft gepresteerd moet dat besproken worden met deze leverancier. Het kan zelfs beter zijn om afscheid te nemen. Heeft de leverancier juist goed gepresteerd? Laat ook dat blijken en uw leverancier zal u als een goede klant blijven behandelen!

 

Door de prestaties van leveranciers periodiek te bekijken ‘verdwijnen’ deze niet naar de achtergrond en wordt er op een goede manier gebruik van gemaakt. Dit hoeft niet veel tijd te kosten en kan uw bedrijf veel geld besparen. Ook dat is kwaliteit!