Hoe presteert u?

Een bedrijf dat wil weten hoe het presteert, kijkt natuurlijk naar haar cijfers. Vaak wordt gekeken naar de omzet, het resultaat en andere financiële indicatoren. Er wordt ook nog wel eens gekeken hoeveel klachten er zijn en soms zelfs naar de prestaties van de leveranciers. Dat kán beter!

Bedrijven met een ISO gecertificeerd kwaliteitssysteem worden ‘gedwongen’ naar hun prestaties te kijken door middel van de zogemaande directiebeoordeling. Dat is niet een beoordeling ván de directie, maar een beoordeling dóór de directie! De volgende onderwerpen komen dan aan de orde:

-  in hoeverre zijn doelstellingen behaald;

-  zijn er verbeterpunten gekomen uit interne en/of externe audits of vanuit de organisatie;

-  hoe staat het met de klachten;

-  hoe tevredenheid zijn de klanten;

-  hoe presteren de leveranciers.

Hiermee krijgt de directie een beeld van de werking van het kwaliteitssysteem en van mogelijke verbeteringen en worden deze verbeterpunten ook aangepakt.

Het bepalen van goede doelstellingen is vaak het moeilijkst. De financiële doelstellingen zijn meestal wel duidelijk. Deze geven echter geen volledig beeld van de prestaties van een organisatie. Daarom werken steeds meer bedrijven met zg. prestatie indicatoren, PI’s genoemd. Voor elk proces binnen een organisatie kunnen één of meerdere PI’s worden vastgesteld. Voor een productieproces kan bijvoorbeeld een doel gesteld worden voor het aantal productiebadges dat in één keer wordt goedgekeurd. Voor een verkoopproces kan gekeken worden naar het aantal offertes dat daadwerkelijk opdracht wordt.

Ook voor kleine, overzichtelijke organisaties kunnen PI’s worden vastgesteld, die duidelijk maken hoe de organisatie of zelfs de medewerkers presteren. Hebt u voldoende inzicht in het presteren van uw organisatie, uw afdeling, uw medewerkers? Denk eens na over welke PI’s bij u van toepassing zijn en welke doelstellingen u daarmee kunt / wilt behalen. Laat het een uitdaging zijn voor uw medewerkers! Het geeft u kijk op de kwaliteit van uw organisatie, uw afdeling, uw proces.

Meedenken gewenst? kijk op kwaliteit denkt graag met u mee!