Crisis en kwaliteit

In deze tijd van kredietcrisis hebben veel bedrijven het moeilijk. Er moeten soms medewerkers worden ontslagen en heel wat bedrijven gaan failliet. Geen beste tijd voor investeringen, kan men denken, maar niets is minder waar.

Deze tijd is bij uitstek geschikt om orde op zaken te stellen of, met andere woorden, om te werken aan kwaliteit. Neem de bedrijfs- of afdelingsprocessen een kritisch onder de loep en kijk waar het efficiënter kan en dus bespaard kan worden. Kijk eens goed naar de kosten, welke kosten zijn onvermijdelijk en welke niet, spreek leveranciers aan op hun prestaties en maak scherpe (prijs)afspraken. Het is aannemelijk dat zij zuinig zijn op hun klanten en mee zullen denken. Wees daarentegen ook zuinig op úw klanten en kijk op welke manier zij nog beter geholpen kunnen worden. Weet wat uw klant wil! Dit vraagt niets anders dan investering in tijd en dat is voor de meeste bedrijven prima op te brengen.

Investeringen in machines en mensen kunnen eveneens zeer lonend zijn. Voor een financieel gezond bedrijf is het daarvoor nú de beste tijd. Leveranciers zullen scherpe aanbiedingen doen en er valt goed te onderhandelen. Investeren in medewerkers is misschien nog wel het belangrijkste. Een bedrijf dat de capaciteiten van medewerkers kent, kan daar veel mee doen. Misschien komen de talenten van een medewerkers op een andere plek beter tot zijn recht, of kan een medewerker aanvullende taken krijgen die meer uitdaging bieden. Kennis kan worden uitgebreid of aangevuld door medewerkers cursussen of opleidingen te laten volgen. Deze moeten natuurlijk wel een duidelijke toegevoegde waarde hebben.

In crisistijd zullen er waarschijnlijk minder orders binnenkomen. Dat betekent dat er tijd 'over' is. Besteed deze tijd aan projecten als: opleidingen/trainingen, procesbeheersing, kostenbesparing, leveranciersonderhandelingen, klantenonderzoek enzovoort. Deze investering zal helpen een moeilijke tijd te overleven en geeft een absolute voorsprong wanneer de economie weer aan zal trekken. En dat wil toch elk bedrijf!

Meedenken gewenst? kijk op kwaliteit denkt graag met u mee!