aanpak

De aanpak van kijk op kwaliteit is analytisch, efficiënt, creatief en praktisch.

kijk op kwaliteit gaat uit van úw praktijk. U voldoet zodanig aan wetten, regels en normen dat u er voordeel mee behaalt en blijft behalen. En daarmee zitten uw doelstelling en die van een managementsysteem op één lijn: continue verbetering en dus winst!

Het managementsysteem volgens ISO 9001, ISO 14001, VCA óf naar uw eigen wensen wordt zodanig opgezet dat zowel de leiding als de medewerkers zich hier prettig bij voelen. De praktijk bepaalt!!

Wilt u worden gecertificeerd? Ook dit kan worden georganiseerd en ondersteund.

Voordelen van externe begeleiding:

· Geen last van ‘bedrijfsblindheid’, een frisse kijk op de gang van zaken binnen uw bedrijf kan veel opleveren.

· Beperkte inzet van eigen uren, dus weinig inbreuk op de dagelijkse werkzaamheden.

· Geen vertraging doordat andere werkzaamheden ongevraagd prioriteit krijgen.

Met deze praktijkgerichte aanpak bent u verzekerd van een managementsysteem dat bij ú past en dus voordeel biedt.

Door de beperkte benodigde eigen inzet is het met name voor het midden– en kleinbedrijf dé manier om uw processen te structureren en te verbeteren.