werkgebieden

Onderstaande lijst geeft een indruk van de werkgebieden waarop kijk op kwaliteit u van dienst kan zijn:

Kwaliteitsmanagement:

· overstap naar de ISO 9001 versie 2015
· klachtenbehandeling
· leveranciersbeoordeling
· interne en externe audits
· doelstellingen
· corrigerende en preventieve maatregelen / verbetering
· etc.
Milieumanagement:
· overstap naar de ISO 14001 versie 2015
· wet– en regelgeving
· milieu aspecten en milieu effecten
· meet– en regelsystemen
· vergunningen
· etc.
Arbeidsveiligheid:
· wet– en regelgeving
· risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
· bedrijfsnoodplannen / bedrijfshulpverlening
· verzuim– en ongevallenbeheersing
· VeiligheidsChecklist Aannemers (VCA)
· etc.
Certificering:
kijk op kwaliteit neemt u graag de organisatie en begeleiding van de certificering van uw systeem volgens ISO 9001, ISO 14001 en/of VCA uit handen.
Optimalisatie van processen en procedures:
Laat uw bestaande processen en procedures door kijk op kwaliteiteens kritisch onder de loep nemen. Dit kan verrassende resultaten opleveren!
U stelt de vragen. kijk op kwaliteit heeft de antwoorden.